Prezentare proiect

Muzeul doctorului Nicolae Minovici este primul muzeu bucureștean de artă populară. Deschis pentru public în anul 1906, muzeul a funcționat ca muzeu particular, devansând inițiativa publică.


Clădirea muzeului a fost construită în 1905, în stilul unei cule olteneşti, de arhitectul Cristofi Cerchez după indicaţiile prof. Minovici, în egală măsură îndrăgostit de medicina şi de arta populară românească. Casa, împreună cu obiectele ce formează colecţia, au fost deschise spre vizitare încă din 1914, dar abia în 1936 acestea au fost donate oraşului Bucureşti, cu clauza expresă de a deveni muzeu de artă populară. Colecţia - rod al pasiunii prof. dr. Nicolae Minovici (1868 - 1941) - cuprinde obiecte de artă populară românească din toate zonele etnografice ale ţării: ţesături, obiecte de lemn, mobilier ţărănesc, ceramică, icoane, ouă încondeiate, instrumente muzicale tradiţionale, obiecte utilitare, recreând interioarele caselor ţărăneşti, precum şi un fond documentar legat de activitatea dr. Nicolae Minovici.


SITUAŢIA CLĂDIRII


Degradarea vizibilă a clădirii s-a datorat avariilor existente la nivelul faţadelor. In timp, edificiul a suferit numeroase intervenții, care, din fericire, nu l-au afectat ca arhitectură şi nu l·au modificat ca aspect inițial. Cutremurul din 1940, cel din 1977 şi  trecerea timpului au afectat clădirea „Muzeu Dr. Nicolae Minovici””. Zidăria de cărămidă a subsolului și a parterului a fost deteriorată de umiditatea excesivă datorată absenţei hidroizolaţiei şi a unui sistem eficient de evacuare a apelor pluviale de lângă clădire. Sub straturi succesive de var sau vopsea, o parte însemnată a decorațiilor exterioare si interioare ale casei a avut de suferit. O intervenție nefericită a constituit·o înlocuirea splendidului gard de lemn ce a mărginit incinta Minovici până în anii 70, gard ce prelua elemente de detaliu din arhitectura populară asemenea casei pe care se profila. Fotografiile de epocă arată că sistemul inițial de alei nu a fost păstrat. În acest sens, sistemul de alei, sistemul de iluminat exterior, îngrădirea incintei muzeului au fost refăcute pentru a reda strălucirea de altădată a ansamblului „Muzeu Dr. Nicolae Minovici””.


În acest scop a fost necesară și realizarea unor amenajări peisagistice, precum și construirea și dotarea unui punct de informare turistică, dotarea monumentului cu echipamente și instalații pentru siguranța la foc, antiefracție, climatizare. Realizarea instalațiilor pentru iluminat interior şi exterior a fost necesară pentru punerea în evidenţă a obiectivului şi  sporirea atractivității .


DESPRE PROIECT


Urmare măsurilor menţionate, se preconizează o creștere cu peste 100% a numărului de turiști, luând ca nivel de referință numărul de turiști din 2003, premergător anului închiderii Muzeului, precum o extindere a sezonului în care se poate vizita obiectivul la 12 luni.
Reabilitarea întregului ansamblu răspunde, de asemenea,  necesitații de completare a peisajului cultural al Bucureștiului, aducând în atenția publicului elemente relevante pentru arhitectura și istoria capitalei.
Prin implementarea proiectului, obiectivul de patrimoniu va fi redeschis circuitului public.


Pentru înțelegerea valorii adăugate pe care Muzeul Dr. Nicolae Minovici o aduce peisajului cultural al Bucureştiului şi a sublinia unicitatea obiectivului, în completarea celor expuse deja adăugam următoarele: • Este primul proiect urbanistic bucureștean conceput pentru a avea o destinație muzeistică;

 • Muzeul deține o capelă cu obiecte de cult în care au avut loc servicii religioase începând cu secolul al XIII-lea! Este singura capelă aflată într-un spațiu muzeistic din sudul ţării;

 • Imobilul este legat de numele unui savant român recunoscut internaţional, lucrările lui fiind prezente în marile biblioteci europene. Dintre acestea amintim: ,,Moda tatuajelor în România” - publicat în 1898, ,,Studiu asupra spânzurării” - publicat în 1905;

 • Muzeul deţine o colecție de 4.250 piese autentice de etnografie românească, secuiască, maghiară, săsească, colecţionate de Dr. Nicolae Minovici între anii 1900 – 1940;

 • Muzeul deține peste 2.500 de piese de ceramică românească produse în ateliere de olărit care au dispărut după 1950;

 • Muzeul deține o impresionată colecţie de costume populare colecţionate de Dr. Nicolae Minovici în prima jumătate a secolului trecut

 • Muzeul deține obiecte de cult vechi din secolele al XVII-lea,  al XVIII-lea şi  al XIX-lea, grupate în capelă;

 • O colecție veche de ouă încondeiate (peste 200), obiecte personale care au aparținut savantului român, obiecte de ceramică realizate în atelierele şcoală ale vremii întregesc patrimoniul de excepțională valoare al muzeului.


OBIECTIVUL PROIECTULUI


În deplină concordanţă cu obiectivele Strategiei Regionale a Planului Naţional de Dezvoltare şi cu obiectivele generale ale Programului Operaţional Regional 2007-2013, obiectivul general al proiectului „Muzeu Dr. Nicolae Minovici” a vizat valorificarea potențialului turistic cultural al acestui monument. Astfel, proiectul are o influența pozitivă asupra creșterii turismului cultural și contribuie la dezvoltarea regiunii prin intermediul turismului și culturii, sporind, în același timp, importanţa acestor din urmă factori de creștere economică.


Obiectivele specifice ale proiectului „Muzeu Dr. Nicolae Minovici” au constat în: • Consolidarea, restaurarea, reabi-litarea monumentului „Muzeu Dr. Nicolae Minovici”, monument construit în 1905, grav afectat de trecerea timpului şi aflat în pericol de degradare accentuată;

 • Îmbunătățirea accesului în perimetrul ansamblului „Muzeu Dr. Nicolae Minovici”, prin construirea şi reabilitarea căilor de acces cu facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă, precum şi construirea de locuri de parcare;

 • Asigurarea unor mijloace adecvate pentru informare şi pentru promovarea obiectivului de artă populară românească prin construirea unui punct de informare turistica, cu dotări specifice;

 • Sporirea atractivității ansamblului „Muzeu Dr. Nicolae Minovici” prin realizarea dotărilor pentru iluminatul interior și exterior, prin amenajări peisagistice și reabilitarea împrejmuirilor ansamblului;

 • Reabilitarea atelierului de res-taurare a obiectelor de patrimoniu ale muzeului, racordarea sa la rețeaua de apă și de canalizare, amenajarea şi asigurarea dotărilor necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activităților de restaurare;

 • Consolidarea construcției situate la limita de vest a proprietăţii, aflată în stare de ruină  care a fost realizată în aceeași perioadă cu clădirea muzeului. Plastica arhitecturală caracteristică arhi-tecturii a fost valorificată în cadrul ansamblului, iar clădirea va adăposti un muzeu dedicat familiei Minovici;

 • Asigurarea agentului termic necesar climatizării spațiului interior al obiectivului și punctului de informare prin instalarea unui sistem geotermic, prin urmare bazat pe o sursa regenerabilă de energie. Prietenos în privința mediului, sistemul asigură o temperatură plăcută în interior pentru vizitatori pe tot parcursul anului, în condiții economice datorită eficienţei energetice mari;

 • Asigurarea condițiilor de siguranță la foc, antiefracție, climatizare, necesare funcționării și protecției obiectivelor de patrimoniu prin dotarea cu utilaje și echipamente specifice;

 • Susținerea unui program de promovare în conformitate cu un plan de marketing pentru a asigura atragerea unui număr cat mai mare de turiști.

 • Îndeplinirea acestor obiective specifice ale proiectului va conduce la reabilitarea ansamblului „Muzeu Dr. Nicolae Minovici” și la revenirea sa în circuitul cultural turistic, după o pauză de 12 ani.

Up
Down