Reabilitare si consolidare Muzeu Nicolae Minovici, cod SMIS 15748

 

Muzeul Nicolae Minovici se redeschide dupa 12 ani, cu o expoziție dedicată fraților Minovici și istoriei medicinei în București, în data de 18 mai.

 

 

Denumirea proiectului:Reabilitare si consolidare Muzeu Nicolae Minovici

Titularul proiectului: Municipiul Bucureşti

Locaţia proiectului: Municipiul Bucureşti, Regiunea Bucureşti-Ilfov, România

Programul de finanţare nerambursabila: Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenţie 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.

Contract de finanţare: nr. 1980/13.07.2011, MB nr. 489/28.07.2011, dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov şi Unitatea administrativ teritorială Municipiul Bucureşti

Acte aditionale la Contractul de finanţare: nr. 1 si nr. 2.

SMIS 15748

Surse de finanţare conform contract finanţare:

Valoare totala proiect : 14.995.314,80 lei, din care:
- Valoare neeligibila a proiectului: 664.798,43 lei
- Valoare eligibila a proiectului: 11.476.171,57 lei
- T.V.A. : 2.854.344,80 lei
Contribuţie proprie in proiect: 894.321,86 lei din care:
- Contribuţie la cheltuieli eligibile: 229.523,43 lei
- Contribuţie la cheltuieli neeligibile: 664.798,43 lei.
- Asistenta financiara nerambursabila: 11.246.648,14 lei
Schema de finanţare:
- Fonduri nerambursabile (FEDER): 85% din cheltuieli eligibile
- Fonduri buget stat: 13% din cheltuieli eligibile + TVA aferent cheltuieli eligibile
- Fonduri buget local: 2% din cheltuieli eligibile + total cheltuieli neeligibile + TVA aferent cheltuielilor neeligibile

Up
Down